Labia reduktion


Labia reduktion
Labiareduktion er en operation, der formindsker de små kønslæber (labia minora). Der skal være en lægelig årsag til, at indgrebet foretages, da man i lovgivningen har besluttet, at denne operation ikke må udføres udelukkende af kosmetiske grunde.

Labia minora
Kvindens krop og dermed også hendes kønsorganer udvikles gennem hele livet. Derudover findes der mange forskellige varianter af normal. Man anser som hovedregel først kvinders kønsorganer som fuldt udviklet fra omkring 25 års alderen. Vi foretager derfor kun sjældent labiareduktion før denne alder.

Risici
Det er ikke uden risiko at få foretaget labiareduktion.
De hyppigste komplikationer er blødning, betændelse, nedsat følsomhed og kroniske smerter. Der kan komme senfølger i form af arvæv med skrumpning, så udseendet ikke forbliver pænt. Det kosmetiske resultat kan således ikke garanteres.
Der findes ingen opgørelser, der viser, hvor stor risikoen for de enkelte senfølger er.
Patienttilfredshed efter indgrebet er > 90%.

Operation
Operationen udføres i lokal bedøvelse og den varer ca. ½ time.
Efter operationen kan såret væske en del og danne en gullig sårskorpe, fordi der dannes meget lymfe. Dette er ikke tegn på betændelse.
Denne hævelse vil ligeledes foranledige en del ømhed.
Vævet falder til ro i løbet af en uge og smerterne fortager sig.
Du skal være specielt opmærksom på rødme og varme ved såret, dette kan være tegn på infektion, som muligvis kræver antibiotika.
Såret er fuldstændig helet efter ca. 2 uger.

Sygemelding
Vi anbefaler sygemelding i 1 uge.

Download pdf version